Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

-

Çözüm ortağımız AUSTROTHERM, 1999 yılından itibaren ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile 2001 yılından itibaren OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni tüm tesislerinde uygulamaktadır. Entegre Yönetim Sistemi’nden aldığı güç ve çalışanlarının etkin katılımı ile yüksek verimlilik ve inanç ile sürdürülebilirlik politikalarını besleyecek şekilde tüm faaliyetlerini yürütmektedir. İzocam çevre ve iş sağlığı güvenliği özelinde çalışanlarının duyarlılığını ve farkındalığını arttırmaya yönelik sürekli etkinlikler düzenliyor ve belli periyodlarda tatbikat, eğitimler de organize ediyor. Böylece iş sağlığı ve güvenliğinin önemini her zaman çalışanlarının gündeminde tutuyor. Her yıl Mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ile haftası kurum içinde kutlanmaktadır. Böylece FSMTHERM ailesi olarak üretim kalitesinde en başta gelmesi gereken çalışan güvenliğini ön plana çıkartmaktadır.


FSMTHERM ÇİSG MİSYONU

Çevre, iş sağlığı ve güvenliğini (ÇİSG) tüm çalışanlarımızın katılımı ile, günlük işleyişimizin ayrılmaz bir parçası haline getirerek “kişisel taahhüt, liderlik ve mükemmellik” yoluyla sürdürülebilir bir şirket olmaktır.

  • İş kazası,
  • Çevre kazası ve minimum çevresel etki,
  • Meslek hastalığı’dır.

Bunun için yeni kültürümüzü davranışlarımıza yansıtarak yöneticilerimizin görünür liderliği ile başlayan tek bir hedefe kilitleniyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için tüm çalışanlarımızın her gün bireysel insiyatifler alarak ÇİSG uygulamalarını geliştirmesini ve planlanan çalışma programlarına katkı sağlamasını bekliyoruz.

Biliyoruz ki; güvenli ve sağlıklı geçirdiğimiz her gün,  güvenli ve sağlıklı bir yılın, güvenli ve sağlıklı yarınların ve hepimiz için güvenli bir kariyer ortamının temelini oluşturacaktır. 


FSMTHERM ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (ÇİSG) İLKELERİ

FSMTHERM Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (ÇİSG) ilkeleri; çalışanlarımızı, müteahhitlerimizi ve ziyaretçilerimizi güvende tutmak için belirlenmiş temel gereklilikleri içermektedir. Bu ilkelerin tesisimizde yer alan tüm taraflarca kabul edilmesi ve uygulanması beklenmektedir.

matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon