Geleneksel Teras Çatılarda Isı Yalıtımı


Geleneksel teras çatılarda ısı yalıtımı denildiğinde Isı Yalıtımının terasa döşeme betonu üzerine uygulanmış olması ve onun üzerine Su Yalıtımı yapılması anlaşılmalıdır. Teras Çatı döşeme betonu üzerine öncelikle gider yerleri dikkate alınarak eğim betonu atılır veya FSMTHERM EPS Slope* - Kendinden Eğimli FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhası kullanılır.

Döşeme üzerine uygulanacak FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhasının daha sonra döşeme altında iç ortamda oluşan su buharının ısı yalıtım levhası içinden geçerek üstte yer alan su yalıtım örtüsü altında yoğuşmaya neden olmaması için eğim betonu üzerine öncelikle yüksek performanslı bir buhar kesici tabaka uygulanır. Daha sonra buhar kesici tabaka üzerine FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhası ek yerlerinde, duvar- çatı- parapet birleşim noktalarında ve boruların terası deldiği noktalarda boşluk kalmayacak şekilde uygulanır. Aksi halde boşlukların olduğu yerlerde yoğuşma meydana gelir, bu nedenle ısı yalıtım malzemesinin hiçbir birleşim yerinde boşluk kalmayacak şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Daha sonra, uygulanan FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhası üzerine de serme esaslı yalıtım örtüsü (kendinden yapışkanlı elastomerik bitümlü su yalıtım örtüsü) uygulanır. 

Bu tip uygulamada kullanılacak FSMTHERM EPS ürünleri terasın gezilebilen veya gezilemeye teras olarak kullanım amacına göre belirlenir.


Üzerinde gezilebilen teras FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhası uygulamasında kullanılacak ürün:


Üzerinde gezilemeyen teras FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhası uygulamasında kullanılacak ürün:


FSMTHERM Slope ile kendinden eğimli teras uygulaması

Eğim Betonu yerine kendinden eğimli FSMTHERM EPS Slope ürünü kullanarak eğim betonu işçilik ve maliyetine katlanmadan uygulama yapabilirsiniz.

Geleneksel Teras Çatı Isı Yalıtımı Uygulamalarında FSMTHERM EPS Slope kendinden eğimli FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhaları kullanılması, eğim betonunun gerektirdiği maliyet ve zamandan tasarruf sağlar. %1 veya %2 eğimlli olarak teras döşemesinin ölçülerine göre ebatları ve kalınlıkları belirlenen FSMTHERM EPS Slope sayesinde eğim betonunun binaya bindirdiği yük, uygulama sonrası kuruması için gereken zaman ve üretim maliyeti sıfırlanır.

Gezilebilen teraslarda geleneksel çatı uygulamalarında öncelikle teras döşemesi üzerinde en az 4cm kalınlığında FSMTHERM EPS100 ürünü tüm terası kaplayacak şekilde serilir. Daha sonra üzerine FSMTHERM EPS Slope-kendinden eğimli FSMTHERM EPS ürünü belirlenen teras giderlerine göre belirlenmiş %1-2 eğimli olarak FSMTHERM tarafından belirtilen diziliş planına göre uygulanır. Bu aşamada FSMTHERM EPS Slope ürünü alttaki FSMTHERM EPS 100 ürünlerine göre şaşırtmalı olarak döşenir. Daha sonra FSMTHERM EPS Slope üzerine kendinden yapışkanlı su yalıtım örtüsü uygulanır.

Uygulanan su yalıtım örtüsü bina terası için su izolasyonu sağlarken FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhasını üstten sarar, eğim betonu üzerine uygulanan buhar kesici örtü de alttan sarar böylece FSMTHERM EPS ısı yalıtım levhasını her iki taraftan korumuş olur.

Teras üzerinde gezilebilir bir teras ise su yalıtım örtüsü üzerine koruma betonu atılıp üzerine seramik v.b kaplama malzemesi uygulanarak uygulama tamamlanır.

Teras üzerinde gezilemeyen bir teras ise su yalıtım örtüsü ayırıcı keçe ve keçe üzerine de çakıl konularak uygulama sonlandırılır.

Bu tip uygulamada kullanılacak FSMTHERM EPS Slope ısı yalıtım levhası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;


Üzerinde Gezilemeyen Teraslar için;

1. Kat FSMTHERM Düz FSMTHERM EPS uygulaması ürün özellikleri_Gezilemeyen Teraslar


2. Kat FSMTHERM FSMTHERM EPS SLOPE uygulaması ürün özellikleri_Gezilemeyen Teraslar


Üzerinde Gezilebilen Teraslar için;

1. Kat FSMTHERM Düz FSMTHERM EPS uygulaması ürün özellikleri_Gezilebilen Teraslar


2. Kat FSMTHERM Slope uygulaması ürün özellikleri_Gezilebilen Teraslar


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon